Om SMA Norge

SMA Norge er en interesseorganisasjon for mennesker med diagnosen Spinal Muskelatrofi og deres pårørende. Vi skal arbeide for at SMA-rammede får anledning til deltakelse i samfunnet og at de sikres likebehandling og miljø uten diskriminering, drive helsefremmende arbeid og sikre SMA-rammede tilgang til aktuelle medisiner og annen behandling, medvirke til utvikling av helsetilbud med høy medisinskfaglig kvalitet, være møteplass og nettverk og drive opplysningsarbeid om diagnosen SMA, styrke samhold og samarbeid blant mennesker med ulike sykdommer.

Her kan man kjøpe diverse produkter for å støtte SMA Norge – https://shop.spreadshirt.no/sma-norge

Kjøp armband til å vise at du støtter oss! https://www.spleis.no/project/42954. Tusen takk til Tonje Larsen som har ordnet dette!