Bli Medlem

Medlem: 100 kr.
Familiemedlem: 50 kr.

Familiemedlem er et alternativ for de som bor på samme adresse som et medlem.

Send

 

 

 

Betaling overføres til kontonummer: 1506.06.75721

Medlemsinformasjonen vil ikke bli delt eller solgt til noen og vil kun bli brukt til å registrere medlemmer og som kontaktinformasjon for SMA Norge.